قالب وردپرس

برچسب خورده: Colosseum

بنای تاریخی کلوسئوم وشباهتش با برج پیزا بنای تاریخی کلوسئوم وشباهتش با برج پیزا:: کلوسئوم در لغت به معنی «جایگاه بزرگ» است.. بنای تاریخی کولوسئوم(Colosseum)که بعنوان یکی ازعجایب هفتگانه جدیدجهان شهرت دارد،در رم پایتخت کشور …

قالب وردپرس