قالب وردپرس

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند
میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند
میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند::

یک مطالعه ی جدید نشان می دهد که رابطۀ بین انسان ها و باکتری های روده به زمان های دور برمی گردد – زمانی که حتی انسان ها وجود نداشتند.

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

محققان کشف کردند که میکروب ها از دو خانواده ی باکتریایی – باکتریودیسیا و بیفیدوباکتریاسیا که در انسان ها و میمون های آفریقایی حضور دارند – احتمالأ حدود ۱۵ میلیون سال پیش در روده ی اجداد مشترک هر دو گروه زندگی می کردند.

ازآن زمان به بعد،این باکتری ها برای هزاران نسل دردستگاه گوارش انسان ها و میمون ها زندگی کردند.

 

داده های ژنتیکی محققان همچنین داستانی رادرباره ی تکامل موازی–درمیکروبها و پستانداران نخستین که میزبان آنهاهستندتعریف می کنند.

نویسندۀ ارشد مطالعه اندرو مولر، محقق فوق دکترا در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گفت:

«درست همانطور که از حدود ۶ میلیون سال پیش با شامپانزه جد مشترک داریم، تعداد زیادی از باکتری های روده نیز با شامپانزه جد مشترک دارند که تقریبأ در زمان یکسانی انشعاب پیدا کردند.»

 

مولر افزود:

«و همین مسئله برای باکتری های رودۀ انسان ها و گوریل ها نیز صحت دارد. شاید تقریبأ ۱۵ میلیون سال پیش جد مشترک خود را پیدا کرده باشیم و متوجه شدیم که بعضی از باکتری های روده مان در همان زمان یک جد مشترک پیدا کردند.»

تحقیق اخیر نشان داده که جوامع پیچیدۀ میکروب های رودۀ انسان احتمالأ بر سیستم های ایمنی مان تأثیر می گذارند و با حالات و رفتارهای خاص ارتباط دارند.

 

به گفتۀ محققان این مطالعۀ جدیدشواهد اولیه مبنی براینکه چه زمانی این میکروب ها درتاریخچۀ فرگشت بشریت ساکن شدند،راارائه می دهد.

نویسندۀ ارشد هوارد اوکمن، استاد زیست شناسی یکپارچه در دانشگاه تگزاس در آستین گفت:

یافته های قبلی محققان راقادرساخت تایک گونه ی حیوانی راشناسایی کنندکه به گروه میکروب های درون روده مان تعلق دارد.

اوکمن گفت:

«اگرقراربود نمونه ای ازباکتری های شامپانزه ها ارائه دهید،به آسانی می توانستم بین آنهاوگونه های نشأت گرفته ازجمعیت انسانها تمایزقائل شوم.»

 

هرچند،تحلیل اولیۀ میکروب های روده درانسان ها و میمون ها فقط می تواند تنوع کامل جوامع میکروبی آنها رامقایسه کند.

در یک مطالعۀ جدید، محققان تک تک انوع باکتری ها را شناسایی کردند.

بامقایسه ی باکتری های انسان ها و میمون ها–شامپانزه ها،بونوبوها و دوگونه ی فرعیِ دیگراز گوریل ها–محققان تبارِ باکتری های آنها رادرطول زمان ردیابی کردند.

 

مطالعات گوناگون نشان داده که عوامل زیادی برتنوع باکتری ها درروده ی انسان تأثیرمی گذارند،ازجمله غذای انسان،جغرافیاوسابقه ی پزشکی.

یافته های جدیدحاکی ازآن است که تکامل احتمالأ نقش مهمتری درشکل گیری بعضی ازاین شرکای میکروبی ایفاکرده است.

مولر گفت:

«درست همانطورکه ژن هایمان ازهرنسل عبورکردند،بعضی ازباکتری های روده مان ازیک خطِ شکسته نشده ازتباربرای مدت های طولانی عبورکردند.»

 

میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند

منبع: bigbangpage.com – livescience.com

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “میکروب های رودۀ انسان قبل از بشریت وجود داشتند”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + هفده =

قالب وردپرس