قالب وردپرس

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها
حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها
حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها::

نگهداري از حيوانات خانگی و تأثير آن در سلامت انسان نگهداری از حيوانات خانگی باعث افزايش تعاملات اجتماعي با ديگر افراد می شود لذا اثر غيرمستقيمي بر سلامت اجتماعي فرد دارد.

در چنين مواردی فرد از تنهايی و …

 

تحقیقات درزمینه ارتباط نگهداری حیوانات خانگی باسلامت انسان،گاهی به نتایج ضد و نقیضی منتهی شده است.

دربرخی موارد،ارتباط عاطفی بین افرادواین حیوانات به اندازه علاقه مندی بین دوانسان است و آثارمفیدروان شناسی بارزی درفردایجاد می کند.

از طرفی برای چنین شخصی، مرگ حیوان مورد علاقه اش نیز می تواند غم و اندوه شدیدی به بار آورد و از این نظر این نوع دلبستگی با توصیه های بهداشت روانی تناقض می یابد.

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

آیانگهداری حیوانات خانگی باسلامتی صاحبان آنها در ارتباط است؟این موضوع درسه زمینه موردبحث قرار می گیرد:

 

هیچ ارتباط مستقیمی بین این دو نیست مگر بعضی فاکتورهای ثانویه نظیر ویژگی های شخصی افراد، سن، وضعیت اقتصادی و سلامت آنها که تعیین می کند آیا از حیوان خانگی نگهداری کنند یا خیر و تنها از این لحاظ به ظاهر ارتباطی بین دو مقوله مذکور ایجاد می شود.

 

نگهداری ازحیوانات خانگی باعث افزایش تعاملات اجتماعی بادیگرافراد می شود لذا اثرغیرمستقیمی برسلامت اجتماعی فرددارد.

درچنین مواردی فرد ازتنهایی و انزوای اجتماعی خارج شده و دراینجا حیوان شبیه یک کاتالیزور اجتماعی عمل می کند.

لذااین امرجهت افرادی که ریسک ابتلابه انزوای اجتماعی درآنها بالاتراست–نظیرافراد سالخورده و معلولین بسیارسودمندبه نظرمی رسد.

 

اثر مستقیم تماس با حیوانات بر سلامت انسان.

روابط نزدیک بین انسانها به واسطه پشتیبانی عاطفی ای که ایجاد می کند،اثربسیار قوی ای برسلامت فرد دارد.

این روابط از شدت استرس های روزمره کاسته و لذا از بیماری های مرتبط با اضطراب جلوگیری می نماید.

افراددارای این شرایط،شانس بیشتری جهت رهایی ازعوارض بیماری های خطرناکی نظیرسکته های مغزی،قلبی و سرطان خواهندداشت.

تمام موارد ذکر شده شمه هایی از اثر پشتیبانی اجتماعی از فرد هستند.

 

فقدان روابط اجتماعی مناسب به نظر می رسد که اثرات مخربی بر سلامت فرد داشته باشد.

آثاری که باریسک فاکتورهای اثبات شده ای نظیر مصرف دخانیات،فشارخون بالا،چربی خون،چاقی و فقدان تحرک برابری می کند.

مطابق مطالعات به عمل آمده،نگهداری ازحیوانات خانگی باعث افزایش ارتباطات اجتماعی افرادشده و اثرات مفیدپیش گفته رابه دنبال می آورد.

ازسویی نگهداری ازحیوانات خانگی با ایجادرضایت باطنی درفرد،اثرات مثبت خودرا اعمال می کند.

در اینجا لذت بردن از تفریحات مشترک و تمدد اعصاب موجب بهبود کیفیت زندگی خواهند شد.

لذا این نوع دوستی و همراهی در بهداشت فکری فرد می تواند مؤثر باشد.

با وجودیکه تکیه و علاقه مندی به حیوان خانگی نباید هرگز به عنوان جایگزینی برای روابط اجتماعی فرض شود، لیکن این حقیقت که حیوانات نظیر انسانها نیستند، مزایایی دارد:

 

کمتر پیش می آید که این ارتباط عاطفی خاتمه پیدا کند و یا دچار افت و خیز شود.

از طرفی برای فرد استرس و فشاری به دلیل نگرانی از خاتمه این رابطه وجود ندارد.

 

مشخص شده که برقراری ارتباط باحیوانات درمراحل اولیه داغداری ناشی ازفوت عزیزان و پس ازدرمان سرطان سینه دارای اثرات روان درمانی بارزی می باشد.

 

تصمیم درآغاز یاادامه نگهداری ازحیوانات خانگی تصمیم مهمی است که می بایست باتوجه به آثارمفیدوزیان آور آن برای هرفردصورت گیرد.

تقریباً نیمی از خانواده ها در انگلستان از حیوان خانگی نگهداری می نمایند.

اغلب آنها این حیوانات را به عنوان عضوی از اعضای خانواده می دانند.

برخی منابع تخمین می زنند که حدود۷۰درصد ازصاحبان حیوانات توصیه های مربوطبه رهاکردن حیواناتی راکه موجب آلرژی درآنها شده جدی نمی گیرند.

 

بسیاری از افراد سالخورده به دلیل اینکه در صورت بستری شدن یا نیاز به خدمات درمانی در مراکز ویژه، مجبور به رها کردن حیوانشان می باشند، از مراجعه به این مراکز امتناع می ورزند. مرگ یک حیوان خانگی، به خصوص اگر با همسر فوت شده فرد نیز مرتبط بوده باشد یا در برقراری ارتباطات اجتماعی فرد با دیگران تأثیر داشته باشد، می تواند باعث استرس زیادی شود.

 

برخی منابع هم ترس ازبیماری های مشترک و آلرژی رایکی ازعمده دلایل عدم تمایل افرادبه نگهداری ازحیوانات می دانند.

این در حالی است که تحقیق به عمل آمده توسط دانشگاه ویرجینیای غربی نشان می دهد رعایت مسائل ساده روزمره در حفظ بهداشت و نگهداری از حیوانات می تواند احتمال بروز واکنش های حساسیتی را تا ۹۵% کاهش دهد. از طرفی لیست کاملی از مشکلات ممکن و راه حل های جلوگیری از بروز آنها فراهم شده است که می تواند تمام زوایای این امر را پوشش دهد.

باوجودی که احتمال ابتلابه بیماری های عفونی مشترک به نسبت کم است،این موضوع بایددرهنگام تجویزفردبه نگهداری ازحیوان،مدنظرقرارگیرد.

ریسک ابتلا به این بیماری ها باداشتن آگاهی و رعایت بهداشت به میزان زیادی تقلیل می یابد.

 

مزایای حاصل ازنگهداری حیوان،به طور مستقیم به نوع حیوان بستگی دارد.

مثلاً در بررسی به عمل آمده در طول یک سال، در میان افرادی که دچار سکته قلبی شده بودند، صاحبان سگ ها بیش از افرادی که از گربه نگهداری می کردند و افراد فاقد حیوان شانس بقا داشتند.

 

با وجودی که در یک دیدگاه، پیاده روی به همراه سگ می تواند دلیل این امر باشد، محققین این شانس بقا را بیشتر به بهره مندی فرد از پشتیبانی اجتماعی ناشی از دارا بودن سگ مرتبط می دانند.

برخی سگ ها قادرند قبل از بروزحملات صرع یا درهنگام افت قندخون افراد دیابتی به آنهااخطار دهند.

سازوکار این امرهنوز ناشناخته است و شایدبه دلیل حس دقیق بویایی سگ ها یاتوانایی آنها درارزیابی رفتار یانحوه ایستادن فردباشد.

برخی سگ ها نیز به عنوان راهنمای افراد نابینا عمل می کنند.

 

دارا بودن چنین مزایایی موجب شده که امروزه در کشورهای متمدن این حیوانات به عنوان عضوی از اعضای خانواده درآمده و دارای حقوق و اختیارات مربوط به خود باشند. باید توجه داشت که مزایای عینی ارتباط با این حیوانات چنان است که با توجه به هزینه های سنگین نگهداری از آنها در کشورهای غربی همان گونه که گفته شد مثلاً در انگلستان، نیمی از خانواده ها صاحب حیوان خانگی می باشند.

 

در عین حال در بسیاری از کشورها، حیوانات ولگرد (بیشتر سگ ها) توسط مؤسسات خاصی جمع آوری شده و پس از اطمینان از سلامت آنها و گاهی انجام آموزش های اولیه، تحویل صاحبان جدید می دهند و بدین نحو جمعیت حیوانات ولگرد کنترل می گردد.

گاهی که نیازبه کشتن حیوان باشد،این امر باکمترین دردورنج و به روش های علمی صورت می پذیرد.

 

این در حالی است که در کشور ما متأسفانه سگ های ولگرد را با گلوله در کوچه و خیابان های شهرها می کشند و حتی ضاربین پس از شلیک گلوله به نقاط مختلف بدن آنها – حتی پا و شکم – در حالیکه قانون در مورد مرگ با اسلحه، شلیک مستقیم به مغز، آنهم در زاویه و جهت خاص را توصیه می کند، سگ را برای ساعت ها در محل رها می کنند تا حیوان آرام آرام جان بکند.

 

کشتن این حیوانات که در واقع بسیاری از آنها فاقد بیماری های خطرناک مثل هاری بوده و هیچ آزار و اذیتی هم برای انسانها ندارند در پایه و اساس کار ناشایست و نادرستی است در حالی که روش های مناسب دیگری جهت ساماندهی آنها وجود دارد. لیکن اگر اصرار بر قتل آنها مطرح است، جای بسی تأسف است که با وجود این همه قوانین حمایت از حیوانات و روش های با صرفه و ساده “آسان کشی”، هنوز جواب گناهِ نکرده را با گلوله داغ سربی می دهیم!

 

و در پایان به یاد داشته باشیم که احساس کردن درد، نیاز به هوش و فهم نداشته و یک حیوان به ظاهرکم هوش نیز نظیر یک نوزاد انسان درد را حس می کند و رنج می کشد.

 

 

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها
حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها

منبع : worldpets.ir

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “حیوانات و تأثیر آن در سلامت انسان ها”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 14 =

قالب وردپرس