قالب وردپرس

فوت كوزه گري

فوت كوزه گري
فوت كوزه گري
فوت كوزه گري

فوت كوزه گري

فوت كوزه گري::

استاد كوزه گري بود كه خيلي با تجربه بود و كوزه هاي لعابي كه مي ساخت خيلي مشتري داشت.

شاگردي نزدوي كارمي كرد كه زرنگ بود و استاد به اوعلاقه داشت و تمام تجربه هاي كاري خودرابه او يادداد.

شاگرد وقتي تمام كارها را ياد گرفت. شروع به ايراد گرفتن كرد و گفت مزد من كم است.

و كم كم زمزمه كرد كه من مي توانم بروم وبراي خودم كارگاهي راه اندازي كنم و كلي فايده ببرم.

هرچه استاد كوزه گر از او خواهش كرد مدتي ديگر نزد او بماند تا شاگردي پيدا كند و كمي كارها را ياد بگيرد تا استاد دست تنها نباشد ، پسرك قبول نكرد و او را دست تنها گذاشت و رفت .

فوت كوزه گري

شاگرد رفت و كارگاهي راه اندازي كرد وهمانطور كه ياد گرفته بود كاسه ها را ساخت و رنگ كرد و روي آن لعاب داد و در كوره گذاشت.

ولي متوجه شد كه رنگ كاسه هاي  او مات است و شفاف نيست.

دوباره از نو شروع كرد و خاك خوبتر انتخاب كرد و در درست كردن خمير بيشتر دقت كرد و بهترين لعاب را استفاده كرد و آنها را در كوره گذاشت ولي باز هم مشكل قبلي بوجود آمد.

شاگرد فهميد كه تمام اسرار كار را ياد نگرفته.نزد استاد رفت و مشكل خود را گفت.

و از استاد خواهش كرد كه او را راهنمائي كند .

 

استاد ازاو پرسيدكه چگونه خاك راآماده مي كند و چگونه لعاب راتهيه مي كند و چگونه آنرادركوره مي گذارد.

شاگرد جواب تمام سوالها را داد .

استاد گفت : درست است كه هر شاگردي بايد روزي استاد شود ولي تو مرا بي موقع تنها گذاشتي . بيا يك سال اينجا بمان تا شاگرد تازه هم قدري كار ياد بگيرد و آن وقت من هم تو را راهنمائي خواهم كرد و تو به كارگاه خودت برو .

شاگرد قبول كرد يكسال آنجا ماند ولي هر چه دقت كرد متوجه اشتباه خودش نمي شد.

يك روز استاد او را صدا زد و گفت بيا بگويم كه چرا كاسه هاي لعابي تو مات است .

استادكنار كوره ايستاد وكاسه ها راگرفت تا دركوره بگذارد به شاگردش گفت چشمهايت رابازكن تا فوت وفن كاررا يادبگيري.

استاد هنگام گذاشتن كاسه ها در كوره به آنها چند فوت مي كرد . بعد از او پرسيد : ” فهميدي “ . شاگرد گفت : نه . استاد دوباره يك كاسه ديگر برداشت و چند فوت محكم به آن كرد و گرد وخاكي كه از آن برخاسته بود به شاگرد نشان داد و گفت : اين فوت و فن كار است ، اين كاسه كه چند روز در كارگاه مي ماند پر از گرد و خاك مي شود در كوره اين گرد وخاك با رنگ لعاب مخلوط مي شود و رنگ لعاب را كدر مي كند.

وقتي آنرا فوت مي كنيم گردوغبار پاك مي شود و لعاب خالص پخته مي شود و رنگش شفاف مي شود.

حالا پي كارت برو كه همه كارهايت درست بود و فقط همين فوت را كم داشت.

 

 

فوت كوزه گري
فوت كوزه گري

فوت كوزه گري

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “فوت كوزه گري”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 7 =

قالب وردپرس